Asociaciones profesionales


Editors' Association of Canada (EAC) - socia no 2389

American Translators Association (ATA) - socia no 258628

Red Certified PRO de Proz.com (Certificación EN 15038) - socia no 1336133

UK Institute of Translation and Interpreting - socia no 00018432


uc?export=download&id=1hqGY_9WgO_IHZmHYjtZvzE_oievKT7da&revid=0B2uehickmOUaVUxRcTdqVVEyMzVtREIzQ1VWeUlwU1VSSktrPQ